Coleções Produtos Projetos Novidades e Eventos

POLÍTICA DE
PRIVACIDADE

 

HOME   >   ESS NCIA DE "CASA"

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE


Deze website kunt u anoniem bezoeken. Flamant respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Gegevens over u of uw computer worden niet door Flamant verzameld noch verwerkt, anders dan hieronder aangegeven. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze website, en het gebruik dat Flamant van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alleszins worden uw gegevens enkel gebruikt binnen Flamant en worden zij in geen geval overgedragen of verkocht aan derden of bekendgemaakt aan derden, behalve indien dit een vereist zou zijn om tegemoet te komen aan uw vraag, wettelijk vereist zou zijn of indien wij hiertoe zouden gehouden zijn, door een gerechtelijke of arbitrale beslissing.

Indien u via deze website brochures en/of informatie bestelt, vragen wij u naar uw naam, adres en andere aanvullende gegevens. Flamant gebruikt uw gegevens om u bijvoorbeeld de bevestiging van een email te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen. Bovendien zijn wij natuurlijk geïnteresseerd in statistische gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand; vanuit welke landen wordt onze site bezocht; voor welke pagina's bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welke type browser u onze site benadert. De informatie die wordt verzameld, wordt tevens gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Flamant dan ook worden gebruikt voor ondermeer prospectie-, en promotiedoeleinden, het beheer van het cliëntenbestand, rekeningenbeheer, (direct) marketing, public relations. In elk geval is de informatie die wij opvragen terzake dienend en niet overmatig, uitgaande van de hierboven beschreven doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij worden verwerkt. In geen geval wordt informatie verzocht waaruit de raciale of ethnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken noch gegevens die het seksuele leven betreffen. Ingeval u deze gevoelige informatie verstrekt, wordt dit geacht een uitdrukkelijke instemming te zijn met het gebruik van deze informatie, voor de doeleinden waartoe u deze heeft verstrekt. De informatie zal tevens niet langer worden bewaard dan redelijkerwijze voor de verwezenlijking van de doeleinden, hierboven beschreven, noodzakelijk is. U kan zich laten verwijderen uit onze database door aanmelding via e-mail bij homeinteriors@flamant.com U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft hiertoe enkel een brief met kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Flamant. De databank waarin uw gegevens worden opgenomen is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Flamant hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

 


LOJAS FLAMANT

NOSSAS LOJAS

COLEÇÃO

PROJETOS


NOVIDADES & EVENTOS
EMPRESA

SOBRE A FLAMANT

HISTÓRICO

TRABALHE CONOSCO

CONTATO


FLAMANT NEWSLETTER

CADASTRE SEU E-MAIL, E RECEBA
NOSSAS NOVIDADES:


REDES SOCIAIS

© 2010 Flamant - all rights reserved - Política de Privacidade - Nota Legal