Coleções Produtos Projetos Novidades e Eventos

NOTA LEGAL

 

HOME   >   ESS NCIA DE "CASA"

 

NOTA LEGAL


DISCLAIMER

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Flamant geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies, noch als een bod of voorstel van contract, evenmin als een bestanddeel daarvan.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de op deze website beschikbare gegevens, informatie, documenten en publicaties, en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar sites van derden, welke niet door Flamant gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites, noch voor het bewaren/ verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze sites.

COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Flamant, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken, te verspreiden, over te dragen en te verkopen, in enige vorm of op welke wijze dan ook en ongeacht de vorm en de middelen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Flamant.

 


LOJAS FLAMANT

NOSSAS LOJAS

COLEÇÃO

PROJETOS


NOVIDADES & EVENTOS
EMPRESA

SOBRE A FLAMANT

HISTÓRICO

TRABALHE CONOSCO

CONTATO


FLAMANT NEWSLETTER

CADASTRE SEU E-MAIL, E RECEBA
NOSSAS NOVIDADES:


REDES SOCIAIS

© 2010 Flamant - all rights reserved - Política de Privacidade - Nota Legal